Toepassingen

Brandstoftanks Riool- en Leiding vullen

Om instortingsgevaar te voorkomen dienen buiten werking gestelde stookolietanks ,benzinetanks rioleringen en leidingen, die niet te verwijderen zijn, gevuld te worden.

Biofill is een uitermate geschikt product voor deze toepassing,heeft een zelf regelbare drukvastheid tot 230kPa,heeft een eigengewicht van 128 kg/m³ zodat de leiding of tank niet naar boven gedrukt wordt door grondwater stijgingen en is 100% gratis recyclebaar.

Liften van verzakte betonvloeren

Als gevolg van de bodemgesteldheid in grote delen van Vlaanderen hebben veel bedrijven en particulieren te maken met verzakte betonvloeren. Wij hebben een techniek ontwikkeld waarbij met Biofill hardschuim verzakte vloeren weer op het oorspronkelijke niveau teruggebracht kunnen worden.

Liften van verzakte betonwegen

Als gevolg van zware belasting van ons wegennet in Nederland, gecombineerd met de bodemgesteldheid van grote delen van ons land, ontstaan er verzakkingen en holle ruimten onder het wegdek en ter plaatse van stootplaten bij viaducten. Met Biofill® hardschuim kan een gesloten wegdek weer op het oorspronkelijke niveau teruggebracht worden. Afhankelijk van het gehanteerde volumegewicht van het Biofill hars wordt een variabele druk bereikt zodat het draagvermogen nauwkeurig op het te dragen gewicht kan worden afgestemd.

Grondinjecties

Toepassingsgebied: Onderloopsheid rioleringen, kademuren en stootplaten.

Bij onderheide rioolstelsels treedt nogal eens "onderloopsheid" op. Onder het riool ontstaan waterstromen die verzakkingen veroorzaken en wegen of andere bouwwerken ondermijnen. Het injecteren van de uitgespoelde ruimten met Biofill hars verdrijft het onderloopse water en stabiliseert het grondlichaam. De gronddruk wordt daarmee verhoogd en kan na een aantal jaren desgewenst opnieuw worden opgevoerd. In een persing kan een lengte tussen 10 en 50 meter worden gecorrigeerd

Bij kademuren ontstaat de schade door de boegschroeven van het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer. Voor menige overheidsinstantie is uitspoeling daarom een veelvuldig en moeilijk te beheersen probleem. Oude kierende kademuren of damwanden worden uitgespoeld, waardoor de bovengrond en de bestrating langzaam maar zeker verzakken. Het injecteren met Biofill van de uitgespoelde ruimten legt het zandpakket vast en voorkomt verdere uitspoeling. Als de kadewand wordt afgedicht, is ook verhoging van de gronddruk mogelijk. Daarvoor is vaak meermalig injecteren noodzakelijk, waarbij uitgeharde injecties opnieuw onder een steeds grotere druk worden gebracht.

Copyright © 2017 Biofill. Alle Rechten Voorbehouden