Liften van verzakte betonvloeren

Het Biofill hardschuim is vooral inzetbaar om grote holle ruimtes te vullen of grote verzakte vloeroppervlakken te repareren. Het materiaal wordt d.m.v. injectietechnieken onder verhardingen gebracht en ook wordt het ter plaatse gemengd. Biofill is watergedragen en het expandeert in het geheel niet nadat het op de plaats van bestemming is aangekomen.

Liften van verzakte betonvloeren

Als gevolg van de bodemgesteldheid in grote delen van België hebben veel bedrijven en particulieren te maken met verzakte betonvloeren. Wij hebben een techniek ontwikkeld waarbij met Biohars hardschuim verzakte vloeren weer op het oorspronkelijke niveau teruggebracht kunnen worden.

Werkwijze

Voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt de betreffende vloer door onze specialisten in kaart gebracht en wordt er op basis van onze waarneming een op maat gesneden offerte gemaakt. Na schriftelijke opdracht worden de werkzaamheden als volgt uitgevoerd. Er worden in de verzakte betonvloer gaten geboord van 45 mm doorsnede waarna in deze gaten pluggen worden aangebracht. Door deze pluggen wordt het schuim vanuit de vrachtauto met lage druk onder de vloer gepompt. Met laserapparatuur wordt tijdens het liften de vloer gecontroleerd tot de gewenste hoogte is bereikt. Als u rekent dat 1 bar gelijk staat aan 1 kg/cm2 werkdruk en u rekent vervolgens dat 1 m2 uit 10.000 cm2 bestaat, dan wordt er dus bij een werkdruk van 1 bar gedrukt met 10 ton/m2. Vandaar het grote gemak van deze techniek.

Liften van verzakte betonwegen

Als gevolg van zware belasting van ons wegennet in Nederland, gecombineerd met de bodemgesteldheid van grote delen van ons land, ontstaan er verzakkingen en holle ruimten onder het wegdek en ter plaatse van stootplaten bij viaducten. Met Biohars hardschuim kan een gesloten wegdek weer op het oorspronkelijke niveau teruggebracht kan worden. Afhankelijk van het gehanteerde volumegewicht van Biofill hars wordt een variabele druk bereikt zodat het draagvermogen nauwkeurig op het te dragen gewicht kan worden afgestemd.

Werkwijze

De werkwijze van het liften van verzakte wegen is identiek aan die van het liften van verzakte betonvloeren.

Grondinjecties

Toepassingsgebied: Onderloopsheid rioleringen, kademuren en stootplaten.

Bij onderheide rioolstelsels treedt nogal eens "onderloopsheid" op. Onder het riool ontstaan waterstromen die verzakkingen veroorzaken en wegen of andere bouwwerken ondermijnen. Het injecteren van de uitgespoelde ruimten met Biohars verdrijft het onderloopse water en stabiliseert het grondlichaam.

Bij kademuren ontstaat de schade door de boegschroeven van het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer. Voor menige overheidsinstantie is uitspoeling daarom een veelvuldig en moeilijk te beheersen probleem. Oude kierende kademuren of damwanden worden uitgespoeld, waardoor de bovengrond en de bestrating langzaam maar zeker verzakken.

Het injecteren met Biohars van de uitgespoelde ruimten legt het zandpakket vast en voorkomt verdere uitspoeling. Als de kadewand wordt afgedicht, is ook verhoging van de gronddruk mogelijk. Daarvoor is vaak meermalig injecteren noodzakelijk, waarbij uitgeharde injecties opnieuw onder een steeds grotere druk worden gebracht.

Werkwijze

Onder waterdruk worden er injectielansen naar de holle ruimten gespoeld. Vervolgens wordt het schuim door de gespoelde lansen in de holle ruimten gedrukt totdat elke ruimte in het grondpakket is gevuld.

Copyright © 2017 Biofill. Alle Rechten Voorbehouden